Cách rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer?

M88 cho phép các thành viên rút tiền từ tài khoản tại M88 khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer.

Để yêu cầu một việc rút tiền qua “Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer”, xin chọn “International Bank Transfer”dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về ngân hàng của Quý khách:

  • Tên Tài Khoản
  • Số Tài Khoản
  • Tên Ngân Hàng
  • Địa Chỉ Ngân Hàng
  • Mã Ngân Hàng

Xin hiểu rằng việc giao dịch rút tiền M88 trong khoảng 5 ngày làm việc hành chính. Quý khách sẽ nhận được tiền trong tài khoản của mình, cũng xin lưu ý rằng Chuyển Khoản Ngân Hàng sẽ thực hiện dạng ngoại tệ, tại tài khoản M88 của Quý khách.

Mã Ngân Hàng Là Gì ?

Mã Ngân Hàng (Bank Identification Code- BIC) là một dạng mã số ̣- Mã số ngân hàng – là một chuỗi dãy số trong khoảng từ 8 đến 11 ký tự bởi Hiệp Hội Giao Dịch Ngân Hàng Quốc Tế Toàn Cầu – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) để phân loại dạng ngân hàng riêng biệt. Xin tìm hiểu ngân hàng của quý khách để nhận Mã Ngân Hàng hoặc BIC. Cách khác, truy nhập địa chỉ website: www.swift.com/biconline/và tìm Mã Ngân Hàng.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ các khoản quỹ tiền của các thành viên tại M88, chúng tôi cần làm rõ một vài tri tiết trước khi yêu cầu rút tiền của quý khách được thực hiện. Chúng tôi yêu cấu các thành viên cung cấp các thông tin sau nếu các yêu cầu đó chưa được thực hiện từ trước:

  • Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng.
  • Một bản sao chứng minh được số tài khoản ngân hàng và tên chủ thẻ (số dư tài khoản cần được che đi).

Các giấy tờ yêu cầu đó cũng có thể được gửi qua số fax +632 857 2060 hoặc scan hình rồi email theo địa chỉ: bank@M88.com.

Thông Tin Chính Xác

Xin đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác, bởi bất kỳ sự khác nhau nào sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc rút tiền bị chậm của quý khách. Quý khách có thể sẽ bị tính bất cứ khoản phí nào từ ngân hàng do chuyển khoản bị từ chối bởi các thông tin được cung cấp sai từ quý khách hàng.