Cách rút tiền M88 qua Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer?

M88 cho phép các thành viên được yêu cầu rút tiền để trả trực tiếp cho các tài khoản ngân hàng của họ.

Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer mở cho các thành viên đã đăng ký từ các nước sau:

 • Trung Quốc với đồng RMB – tại tài khoản M88
 • Malaysia với đồng MYR – tại tài khoản M88
 • Việt Nam với đồng USD – tại tài khoản M88
 • Indonesia với đồng IDR – tại tài khoản M88
 • Thái Land với đồng THB – tại tài khoản M88

Để yêu cầu một việc rút tiền qua “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer” , xin chọn “Local Bank Transfer”dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về ngân hàng của quý khách:

 • Tên Tài Khoản
 • Số Tài Khoản
 • Tên Ngân Hàng
 • Tên Chi Nhánh
 • Địa Chỉ Ngân Hàng

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ tài khoản của các thành viên có tài khoản tại M88, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

 • Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng
 • Một bản sao chứng minh được số tài khoản ngân hàng và tên chủ thẻ (số dư tài khoản cần được che đi).

Các giấy tờ yêu cầu đó cũng có thể được gửi qua số fax +632 857 2060 hoặc scan hình rồi mail tới địa chỉ: bank@M88.com.