Cách thức gửi tiền vô M88 thông qua Moneybookers

Moneybookers là một dịch vụ e- Wallet chuyển tiền trực tuyến qua mạng mà cho phép các khách hàng Mansion88 được đặt cọc vào tài khoản của mình tại M88 bằng việc chuyển tiền của khách hàng tại Moneybookers qua tài khoản của M88 tại Moneybookers.

Moneybookers cũng đang hỗ trợ cho các thành viên có tài khoản tại M88 bao gồm những mệnh tiền sau :

  • USD
  • EUR
  • MYR
  • THB

Trước khi thực hiện một khoản đặt cọc từ tài khoản Moneybookers của quý khách hàng, cần phải đảm bảo rằng mức tương đương cần đủ trong tài khoản ở Moneybookers của mình. Nếu không xin vui lòng truy cập website của Moneybookers để thực hiện việc đặt cọc tiền vào tài khoản.

Để thực hiện một khoản đặt cọc khi sử dụng Moneybookers của quý khách, chọn Moneybookers từ Menu Đặt cọc và nhập số tiền mà quý khách muốn gửi. Sau khi nhấn trên mục “ Hoàn Tất”, quý khách sẽ chuyển tiếp tới trang web của Moneybookers mà được yêu cầu cung cấp Tên Sử Dụng ID và Mật Khẩu Moneybookers. Khi việc chuyển khoản từ tài khoản từ tài khoản Moneybookers thành công, số tiền đặt cọc sẽ được chuyển vào trong tài khoản của Quý khách tại M88.

Bằng cách chọn sử dụng hình thức gửi tiền mặc định là Moneybookers, Quý khách sẽ không thể chọn sử dụng hình thức gửi qua Neteller trong các giao dịch gửi tiền sau này.