Cách thực hiện đăt cọc M88 qua Quick Transfer như thế nào ?

Gửi tiền nhanh là phương thức gửi tiền M88 áp dụng cho các thành viên đăng ký từ những quốc gia sau:

  • Trung Quốc với tiền tệ đăng ký tại M88 là RMB
  • Indonesia với tiền tệ đăng ký tại M88 là IDR
  • Thái Lan với tiền tệ đăng ký tại M88 là THB
  • Việt Nam với tiền tệ đăng ký tại M88 là USD
  • Việt Nam với tiền tệ đăng ký tại M88 là VND

Bước 1:   Liên hệ với Hỗ trợ trực tuyến của M88 để được cung cấp thông tin tài khoản đại diện của M88

Bước 2:   Thực hiện gửi tiền vào tài khoản đại diện của M88 đã được cung cấp.

Bước 3:   Đăng nhập vào tài khoản tại  M88, chọn Thu ngân Quick transfer và điền các thông tin gửi tiền vào mẫu.

Bước 4:   Tải hóa đơn gửi tiền hợp lệ khi được yêu cầu khi tiến hành xác nhận thông tin gửi tiền hoặc gửi về địa chỉ Email bank@M88.com

Giao dịch bằng phương thức gửi tiền nhanh sẽ được tiến hành và hệ thống sẽ cập nhật số dư vào tài khoản chính của Quý khách.