Chi tiết thực hiện gửi tiền vào M88 qua NETELLER như thế nào ?

NETELLER là một dịch vụ e- Wallet chuyển tiền trực tuyến qua mạng mà cho phép các thành viên đặt một khoản quỹ vào tài khoản của mình tại NETELLER và để sử dụng những quĩ này cho việc mua bán hoặc thanh toán với các mối giao dịch.

NETELLER cũng đang hỗ trợ cho các thành viên có tài khoản tại M88 bao gồm những mệnh tiền sau :

  • USD
  • EUR

Trước khi thực hiện một khoản đặt cọc từ tài khoản NETELLER của quý khách hàng, cần phải đảm bảo rằng mức tương đương cần đủ trong tài khoản ở NETELLER của mình. Nếu không, xin vui lòng truy cập website của NETELLER để thực hiện việc đặt cọc tiền vào tài khoản.

Để thực hiện một khoản đặt cọc khi sử dụng NETELLER của Quý khách, chọn NETELLER từ Menu Đặt cọc. Nhập số tiền mà quý khách muốn gửi, chuỗi 12 chữ số của tài khoản NETELLER và nhập ID an toàn tại NETELLER. Số tiền đặt cọc sẽ được chuyển vào trong tài khoản của quý khách tại M88.

Bằng cách chọn sử dụng hình thức gửi tiền mặc định là Neteller, Quý khách sẽ không thể chọn sử dụng hình thức gửi qua Moneybookers trong các giao dịch gửi tiền sau này.