Gửi tiền đăt cọc qua Chuyển Khoản Địa Phương – Local-Pay như thế nào ?

Chuyển Khoản Địa Phương–Local-Pay là một dịch vụ được mở cho các thành viên của M88 đã đăng ký từ các quốc gia sau:

  • Malaysia với đồng MYR- trong tài khoản M88
  • Vietnam với đồng USD – trong tài khoản M88
  • Thailand với đồng THB – trong tài khoản M88
  • Indonesia với đồng IDR- trong tài khoản M88

Bước 1:   Liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng qua Hỗ Trợ M88 Trực Tuyến hay email (viet_cs@M88.com)của M88 để nhận được những thông tin mới nhất.

Bước 2:   Thu xếp cho việc chuyển khoản ngân hàng,vui lòng chỉ ra Tên Truy Nhập của Quý khách tại M88 trong quá trình đặt cọc.

Bước 3:   Truy nhập vào tài khoản M88, chọn mục Chuyển Tiền Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Tranfer dưới Menu Đặt Cọc và nhập toàn bộ các thông tin yêu cầu.

Bước 4:   Cùng lúc, fax cho chúng tôi một bản copy hoá đơn chuyển tiền theo số +632 857 2060 hoặc email theo địa chỉ bank@M88.com

Đặt cọc chuyển khoản ngân hàng của quý khách sẽ được thực hiện và được xem lại trong tài khoản khi các khoản tiền được chuyển bởi ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng cho phép chúng tôi từ 1-2 ngày làm việc hành chính để thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc qua Chuyển Khoản Ngân Hàng này.