Hướng dẫn rút tiền M88 khi sử dụng NETELLER?

Các thành viên có thể chuyển tiền của mình tới tài khoản NETELLER e-wallet của họ. NETELLER chỉ hỗ trợ cho các thành viên tại M88 có các ngoại tệ sau: USD EUR Để yêu cầu một việc rút tiền qua “NETELL...