Hướng dẫn rút tiền M88 khi sử dụng NETELLER?

Các thành viên có thể chuyển tiền của mình tới tài khoản NETELLER e-wallet của họ. NETELLER chỉ hỗ trợ cho các thành viên tại M88 có các ngoại tệ sau:

  • USD
  • EUR

Để yêu cầu một việc rút tiền qua “NETELLER”, xin chọn “NETELLER” dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi số ID tài khoản của quý khách tại NETELLER. Nếu quý khách không thể nhớ số ID tài khoản tại NETELLER, xin nhấn vào trang web sau: (https://www.neteller.com/help/account/index.jsf).

Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các yêu cầu đó và thực hiện lại một lần nữa , quá trình thực hiện việc rút tiền sẽ do Bộ Phận Tài chính của chúng tôi thực hiện . Tiếp theo quý khách sẽ nhận được một email với mục đích thông báo kết quả của việc rút tiền có thành công hay không và ngay lập tức quý khách có thể biết được số tiền của mình trong tài khoản ở NETELLER.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ tài khoản của các thành viên có tài khoản tại M88, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

  • Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng

Các giấy tờ yêu cầu đó cũng có thể được gửi qua số fax +632 857 2060 hoặc scan hình rồi mail tới địa chỉ: be emailed to bank@M88.com.

Rút tiền qua Neteller chỉ áp dụng đối với khách hàng thực hiện gửi tiền qua Neteller và tiền rút sẽ đựơc chuyển về tài khỏan Neteller đã dùng để gửi tiền.