Rút tiền thật đơn giản từ nhà cái M88 với Moneybookers

Các thành viên có thể chuyển tiền của mình tới tài khoản Moneybookers của họ. Moneybookers chỉ hỗ trợ cho các thành viên tại M88.com có các ngoại tệ sau:

  • USD
  • EUR
  • MYR
  • THB

Để yêu cầu một việc rút tiền qua Moneybookers, xin chọn Moneybookers dưới menu “Đặt Cọc”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi số ID tài khoản của quý khách tại Moneybookers.

Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các yêu cầu đó và thực hiện lại một lần nữa , quá trình thực hiện việc rút tiền sẽ do Bộ Phận Tài chính của chúng tôi thực hiện . Tiếp theo quý khách sẽ nhận được một email với mục đích thông báo kết quả của việc rút tiền có thành công hay không và ngay lập tức quý khách có thể biết được số tiền của mình trong tài khoản ở Moneybookers.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ tài khoản của các thành viên có tài khoản tại M88, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau:

  • Một bản sao ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ dàng

These documents can eiher be faxed to +3632 857 2060 or a scanned image can be emailed to bank@M88.com.

Rút tiền qua Moneybookers chỉ áp dụng đối với khách hàng thực hiện gửi tiền qua Moneybookers và tiền rút sẽ đựơc chuyển về tài khỏan Moneybookers đã dùng để gửi tiền.