Tôi phải làm như thế nào khi đặt cọc Ngân Phiếu/Hoá Đơn Tiền Quốc Tế?

M88 chấp nhận các loại tiền mặt, ngân phiếu và các hoá đơn quốc tế trong các loại ngoại tệ sau:

  • USD Đồng Đô La Mỹ
  • EUR Đồng Euros

Các ngân phiếu có thể được thanh toán cho:
Oakleigh Capital Limited

Tất cả khoản Séc, ngân phiếu và các hoá đơn quốc tế chuyển đến:

PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines

Vui lòng gửi bản copy Hoá Đơn Chuyển Tiền theo số fax: +632 857 2060 hoặc gửi qua email theo địa chỉ: bank@M88.com.

Xin lưu ý:
Cho chắc chắn khi viêt tên sử dụng của quý khách tại M88 trên mặt trái của tờ Ngân Phiếu/Hoá Đơn Chuyển Tiền Quốc Tế để nhằm xác minh được dễ dàng hơn. Nếu các thông tin này không được cung cấp có thể sẽ có sự chậm trễ trong quá trình giao dịch tài khoản đặt cọc của quý khách. Tài khoản của quý khách sẽ được chuyển sớm, khi M88 nhận được đầy đủ các thông tin yêu cầu.

M88 không chấp nhận bất kỳ ngân phiếu cá nhân nào.